Anna  Długosz

Anna Długosz

Degree
medicine student
Professional group
medicine student
Fields of interest
Plastic & Reconstructive Surgery, Otorhinolaryngology
Views
5751
Biography
Vth year student at the Medical University of Silesia in Katowice, Faculty of Medicine. From October '13 Erasmus Student at the University of Bonn. Since two years member of Students' Scientific Society of Orthopaedics, since last year chairwoman of the above group. Active member of the International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA-Poland), participant of many National Meetings. Fan of alternative music, volleyball, biographical books and old American movies.

Studentka V roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Od października '13 Erasmuska na Uniwersytecie w Bonn. Od dwóch lat członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, od ubiegłego roku jego przewodnicząca. Aktywna członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, uczestniczka wielu Zgromadzeń Narodowych. Fanka muzyki alternatywnej, siatkówki, książek biograficznych i starego amerykańskiego kina.

Shared content